ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.
 
       
 
   


 
     
 
 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

  รับสมัครระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 4 มีนาคม 2558

  รายชื่อผู้สมัครในสาขาวิชา
สาขาวิชาเลือกอันดับ 1 มีจำนวน 0 คน

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร
แผนการเรียน
โรงเรียน
1


สาขาวิชาเลือกอันดับ 2 มีจำนวน 0 คน

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร
แผนการเรียน
โรงเรียน
1

 
     
 
พัฒนาโดย : จุมพล ทองสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.) webmaster : joe_mastery@hotmail.com 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทร.077-355633 โทรสาร 077- 355636
เว็บไซต์นี้เหมาะกับ Internet Explorer รุ่น 7.0 ขึ้นไป ที่หน้าจอ 1024 x 768
ลิขสิทธิ์ © 2012 :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.