1948530
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
34
95
723
1946908
1930
2331
1948530
หมายเลขไอพี : 54.80.140.29
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2018-08-18 08:09:13
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  

คณิตศาสตร์โชว์เจ๋ง คว้ารางวัล เหรียญทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท
  12-02-2561   คณิตศาสตร์โชว์เจ๋ง คว้ารางวัล เหรียญทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน «14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ»
  07-02-2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน «14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ»
 
พิธีลงนามความร่วมมือ mou ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
  01-02-2561   พิธีลงนามความร่วมมือ mou ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทย์ฯ จัดบริการวิชาการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพูสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์
  28-01-2561   ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทย์ฯ จัดบริการวิชาการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพูสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์
 
สาขาวิทย์ฯอาหาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ อบรมการทำข้าวตัง โครงการข้าว  อ.ไชยา
  27-01-2561   สาขาวิทย์ฯอาหาร ลงพื้นที่บริการวิชาการ อบรมการทำข้าวตัง โครงการข้าว อ.ไชยา
 
วิทยาศาสตร์ร่วมมือกับUBI จัดอบรมเทคโนโลยีการทำทุเรียนทอดอบแห้ง และทุเรียนผงชงพร้อมดื่ม
  26-01-2561   วิทยาศาสตร์ร่วมมือกับUBI จัดอบรมเทคโนโลยีการทำทุเรียนทอดอบแห้ง และทุเรียนผงชงพร้อมดื่ม
 
20-12-2560   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความฉบับบสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
31-07-2560   แจ้งกำหนดการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
27-07-2560   ขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมงานสัปดาห์วิทย์ฯ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 2 คณะวิทย์ฯ
23-06-2560   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิศาสตร์ศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการตามลิ้งนี้ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง และยกระดับการจัดโครงการในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ ฝ่่ายประเมินโครงการ
21-06-2560   ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ เนื่องในโอกาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบประเภท คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พ
21-06-2560   ขอแสดงความยินดี บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ
16-06-2560   การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
อ่านทั้งหมด :  ประกาศคณะวิทย์ฯ  
11-08-2560   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
31-07-2560   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
01-08-2560   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
25-07-2560   สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
24-07-2560   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
24-07-2560   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
24-07-2560   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
24-07-2560   สาขาวิชาเคมี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
21-07-2560   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
20-07-2560   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด :  ประกันคุณภาพ  
20-12-2560   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความฉบับบสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
06-12-2560   รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
12-10-2560   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
03-08-2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560
27-07-2560   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
20-06-2560   บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน-นักศึกษาใหม่ประจำปี-2560
20-06-2560   กิจกรรมสโมรสรนักศึกษาและรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ
20-04-2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560
20-04-2560   โครงการศึกษา ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย
20-04-2560   การแข่งขันกีฬา pure sci sru ณ โรงยิม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา