1868328
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
328
427
1699
1861194
14879
30204
1868328
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-11-21 13:18:54

   

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
                     Bachelor of Science Program in disaster

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ)
                                 Bachelor of Science (disaster)

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการภัยพิบัติเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีศักยภาพในการป้องกัน และรับมือภัยพิบัติ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ