1868346
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
346
427
1717
1861194
14897
30204
1868346
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-11-21 13:22:00

   

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนำด้วย ดร.ไซนียะ สะมาลา หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น ได้ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา และบริษัทห้องปฏิบัติการกลางสงขลา จำกัด เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารสถานประกอบการณ์ และเป็นการพบปะนักศึกษาที่ออกสู่ศูนย์ฝึก