1881529
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
56
600
14900
1861194
28080
30204
1881529
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-11-25 03:24:57

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 และเทคบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "รักษ์สัตว์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" โดยโครงการดังกล่างจัดขึ้นเพื่อดูแลสัตว์ ทำหมัน ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 โครงการจัดขึ้นตลอดช่วงเวลาดังกล่าง ผู้สนจนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ อาคารสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-333 ต่อ 1200 หรือ 086-570-7071